Working people
Eventi-news
Trieste tascabile

PREDSTAVITEV KNJIGE

Pubblicata il 23/11/2015 17:25
Luogo evento: Ljubljana - 23/11/2015 14:00

SEDEM MOSTOV PO PRSTIH

LJUBLJANA - 23.11.2015

Kdor pozna EFT, prav dobro ve, da je prepoznavanje neprijetnih cŐĆustev prvi pogoj za pravilno uporabo metode. To pa je pogosto vse prej kot enostavno, saj nas tega ne v sŐĆoli ne doma ni nihcŐĆe ucŐĆil.

S pomocŐĆjo knjige Sedem mostov po prstih boste bolje razumeli, kaj tocŐĆno cŐĆutite, saj se boste naucŐĆili med seboj razlikova- ti sedem izmed najbolj unicŐĆujocŐĆih in za nasŐĆe ravnovesje pogubnih cŐĆustev. Poleg tega boste imeli na voljo celo vrsto koristnih afirmacij ter sŐĆtevilne nacŐĆine in tehnike, ki vam bodo omogocŐĆali cŐĆustveno razbremenitev. Delo za osebno rast vas ne bo vodilo le do odpravljanja stresa in do cŐĆustvene svobode, temvecŐĆ vam bo omogocŐĆilo tudi razcvet ustvarjalnosti in izrazŐĆanje tistih talentov, ki jih prav vsi imamo v sebi.

S tapkanjem pridobivamo nepricŐĆakovano notranjo mocŐĆ, s katero lahko uresnicŐĆimo svoje zŐĆelje, lahko dosezŐĆemo visoke cilje in koncŐĆno obcŐĆutimo tisto globoko srecŐĆo, za katero smo mislili, da si je ne zasluzŐĆimo.

TOPLO VABLJENI v nedeljo, 23. novembra ob 14h - Cankarjev dom - Debatna kavarna - v okviru KnjiŇĺnega sejma.

Pogovor vodi Manca Košir.